അടുത്ത PCP ക്ലാസ്സ് 14.01.2018 ന് (ഞായര്‍) ആനക്കര ഡയറ്റ് ക്യാമ്പസില്‍ വെച്ച് നടക്കും..സമയം.രാവിലെ 10 മുതല്‍ 4 വരെ..വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഐ.‍‍ഡി.കാര്‍ഡും ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും കരുതേണ്ടതാണ്….The Training to Saksharatha Prekaks will be commences at GHS .Agali from 17.01.2018 onwards .The Internship programme of D.Ed students will be commences from 22.01.2018….Academic Master Plan check list &help files are available in Resource link.. Inviting research articles to Edu-reflections -The ISSN journal of DIET,Palakkad..for details see publication link……

Posted on December 11, 2010